Задоволете ги обврските за ООП

Задоволете ги обврските за ООП

Владите ширум светот воведуваат законодавство за општествена одговорност на компаниите (ООП) што бара од деловните субјекти да ги намалат емисиите на СО2.

Дополнително, бидејќи „зелените“ прашања стануваат сè поважни, компаниите кои можат да докажат дека се еколошки поуспешни во освојувањето на вредни нови деловни договори.

Со намалување на потрошувачката на енергија, а со тоа и на емисијата на СО2, HY-SAVE® ви помага да го задоволите законодавството за животната средина и го прави вашиот бизнис попривлечен за новите и постојните потрошувачи.

 ТРЕБА ПОМОШ? Кликнете тука за помош на Интернет