Систем за испорака на течности

Систем за испорака на течности

ЛДС Течен систем за испорака

Функцијата на ЛДС Течен систем за испорака е да се достави 100% течност до експанзивните вентили за да се подобрат перформансите на системот за системи кои имаат долги линии на течности или проблеми со димензионирање, губење на капацитет или други проблеми својствени на ниските протоци на ладилното средство и слабото враќање на маслото при ниски температури на кондензација.

.875-пренапони-158-авто-бајпас 1.8в

Во пожешките климатски услови, елиминација на блесокот на гасови како резултат на соларни добивки. Процентот на заштеда на заштеда зависи од нивото на ефикасност на тековниот систем за ладење и географската положба. Дополнителни заштеди се постигнуваат кога системите имаат долги линии на течности, или ако линиите на течности се издигнат повеќе од 3m (10).

систем за испорака на течности




ТРЕБА ПОМОШ? Кликнете тука за помош на Интернет